White Pocket wspiera Stowarzyszenie “Piękne Anioły”, które remontuje pokoje dzieciom z rodzin najuboższych.

Każde dziecko zasługuje na miłość, akceptację i godne miejsce do życia. Niestety jest wiele dzieci mieszkających w bardzo złych warunkach, które uniemożliwiają im harmonijny rozwój, negatywnie wpływają na ich samoocenę, bywają powodem wstydu, a nawet szyderstwa rówieśników. Nieszczęśliwe dzieci gorzej się uczą, czasami niewłaściwie się zachowują, próbując w ten sposób zamaskować swoją słabość i bezradność. Poprawa warunków mieszkaniowych może bardzo pomóc, niejednokrotnie zmienić życie dzieci.

We współpracy z odpowiednimi ośrodkami pomocy społecznej Piękne Anioły projektują, remontują i urządzają pokoje dla dzieci. W cały proces, wedle możliwości  i umiejętności angażowane są rodziny i opiekunowie. Głos dzieci jest decydujący w fazie projektowania.
Więcej informacji znajdziesz na stronie stowarzyszenia: www.piekne-anioly.org

White Pocket przekazuje na rzecz Stowarzyszenia 1% ze sprzedaży każdego produktu.
Wybierając nasze produkty pomagasz nam realizować ten cel. Razem możemy przyczynić się do poprawy życia tych dzieci, które już na starcie mają trudniej niż inni. Zachęcamy również do bezpośredniej pomocy finansowej na rzecz Stowarzyszenia.

Pomaganie jest fajne!

 

logo piekne anioły