REGULAMIN KONKURUSU “WYMYŚL NAZWĘ WZORU” W DNIACH 21-23.09.2023

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wymyśl nazwę wzoru i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 • 2 ORGANIZATOR
 1. Organizatorem jest White pocket Romualda Kowalska NIP: 9581381384 Adres: Jar Raduni 19, 83-000 Juszkowo
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują współpracownicy Organizatora.
 • 3 UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com i/lub Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama i Facebooka;
 5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram i/lub Facebook;
 7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 • 4 MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Treść ogłoszenia konkursowego jest dostępna na Instagramie Organizatora, na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/whitepocketshop/ oraz na Facebooku Organizatora: https://www.facebook.com/whitepocketshop
 2. 2. Konkurs trwa od dnia 21.09. 2023 r. (od chwili opublikowania posta na Instagramie i Facebooku Organizatora) do 23.09.2023 r. godz. 23:59. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych od jego zakończenia i zostanie opublikowane na Instagramie oraz na Facebooku Organizatora:  https://www.instagram.com/whitepocketshop/ oraz https://www.facebook.com/whitepocketshop
 3. Wysyłka nagrody nastąpi dopiero w momencie wejścia kolekcji we wzorze, na którego nazwę jest konkurs, do sklepu www.whitepocket.pl
 • 5 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu na Instagramie jest: dodanie komentarza pod postem konkursowym na Instagramie organizatora. W komentarzu należy podać proponowaną nazwę wzoru (tylko w języku polskim).
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu na Facebooku jest: dodanie komentarza pod postem konkursowym na Facebooku organizatora. W komentarzu należy podać proponowaną nazwę wzoru (tylko w języku polskim).
 3. Decyzję o wyłonieniu laureata podejmuje Organizator konkursu. Organizator będzie brał między innymi pod uwagę zaangażowanie, które udało się zbudować pod komentarzem oraz kreatywność.
 4. Jeśli nazwa, którą wybierze organizator pojawi się więcej niż 1 raz, wygrywa osoba, która pierwsza zamieściła komentarz  ze zwycięską nazwą.
 5. Organizator otrzymuje możliwość wykorzystania wymyślonej nazwy wzoru na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
 • 6 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla osoby wyłonionej spośród uczestników, które biorą udział w konkursie, realizując zadanie wskazane w poście na Instagramie Organizatora lub Facebooku Organizatora.
 2. Nagrodą dla zwycięzcy jest dowolnie wybrana pościel we wzorze, na którego nazwę jest konkurs.
 3. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na Instagramie Organizatora: https://www.instagram.com/whitepocketshop/ oraz na Facebooku Organizatora https://www.facebook.com/whitepocketshop w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 4. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie wiadomości prywatnej z następującymi danymi: -imię i nazwisko; adres mailowy; numer telefonu; rozmiar pościeli.
 5. Wysyłka nagrody nastąpi dopiero w momencie wejścia kolekcji we wzorze, na którego nazwę jest konkurs
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https:// whitepocket.pl/regulamin-konkursu-wymysl-nazwe-wzoru
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani przez serwis Facebook, ani z nimi związany. Jednocześnie Instagram ani Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konkurs i jego przebieg.