Projekt grantowy: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

White pocket Romualda Kowalska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: Promocja produktów White pocket na targach zagranicznych szansą na rozwój firmy.
Cel projektu: Zwiększenie sprzedaży eksportowej marki White pocket poprzez udział w targach zagranicznych.
Program: Działania 2.3. Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 83 407,32 PLN
Wartość dofinansowania projektu z UE: 39 921,69 PLN
Okres trwania projektu: 01.01.2022 -01.10.2022